Vyúčtování nákladů na plyn za 4. čtvrtletí 2022

Dne 13. 9. 2022 byla oznámena a uvedena v platnost změna ceníku kolejného od 1. 10. 2022 ve zprávě zde: https://suz.vse.cz/aktuality/pozor-zmeny-dulezite/. S ohledem na změnu ceny plynu (z fixní ceny jsme do 31. 12. 2022 přešli na ceny spotové, u kterých jsme neměli jasnou předpověď) jsme s účinností od 1. 10. 2022 provedli rozdělení kolejného na fixní část ceny a variabilní složku odpovídající skutečným nákladům na spotřebu plynu. Zvýšení na lůžko/den bylo vč. DPH ve výši 55 Kč (na koleji Jarov II. ve výši 27 Kč za lůžko/den – zde dochází k vyúčtování energií dle skutečné spotřeby) a tuto variabilní složku jsme se zavázali do konce ledna 2023 vyúčtovat dle skutečných nákladů na plyn.

 

Toto vyúčtování máme připraveno a konečná denní cena odpovídající variabilní složce kolejného je ve výši 27,15 Kč vč. DPH, tzn. za každý odbydlený lůžko/den budeme vracet částku 27,85 Kč vč. DPH (na koleji Jarov II. polovinu). Částka bude vložena do hlavního konta studentům do 15. 1. 2023.

 

SÚZ

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: