Žádosti o ubytování pro studenty 1. ročníku se zápisem po 30.6.2020

Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 30.6.2020, si mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2020/2021 – students 2020/2021 až do 10.7.2020.
Společně s žádostí v ISKAMu vyplní formulář, kde uvedou datum zápisu. Těmto studentům bude umožněn výběr pokoje dne 3.8.2020.

Studenti prvních ročníků VŠE, kteří budou zapsáni do studia až po 10.7.2020, si mohou podávat žádosti do pořadníku VŠE Praha studenti 2020/2021 – students 2020/2021 i po termínu 10.7.2020, viz. oddíl Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE harmonogramu ubytování.
Společně s žádostí v ISKAMu vyplní formulář, kde uvedou datum zápisu.