Evakuace z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí. Pro evakuaci nepoužívejte výtahy a následujte značky označující únikové cesty a východy.

Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?

 • Okamžitě zahajte evakuaci z budovy.
 • Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
 • Uhaste otevřený oheň. (Používání otevřeného  ohně zakazují Všeobecné ubytovací podmínky!)
 • Vezměte si něco na sebe, např. kalhoty, kabát nebo bundu.
 • Neztrácejte čas balením ostatních věcí, např. elektroniky nebo jiných předmětů.
 • Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.
 • Přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí.
 • Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným.

Kdo a kdy může nařídit evakuaci?

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo. Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů.

Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?

Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Více informací

SÚZ

Evakuace z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.
 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: