Při požárním poplachu je povinností ubytovaných se evakuovat na bezpečné místo mimo budovu

Vážení ubytovaní,
v případě vyhlášení požárního poplachu (ať již spuštěním požárního alarmu, nebo jinak) je povinností ubytovaných se ihned evakuovat a hromadně se seřadit na bezpečném místě mimo budovu.

Po požárním poplachu kontroluje hlídka HZS, zda všichni ubytovaní opustili prostor budovy koleje.
V případě, že se někdo ze studentů bude zdržovat na koleji a ignorovat požární poplach, bude mu požárním inspektorem HZS (Hasičský Záchranný Sbor) udělena pokuta až do výše 5 000,-Kč.

Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?

Dále platí, že výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna ze zákona prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč.

Prosíme, abyste respektovali toto upozornění.

SÚZ

Při požárním poplachu je povinností ubytovaných se evakuovat na bezpečné místo mimo budovu
  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: